Sivun näyttöjä yhteensä

maanantai 13. toukokuuta 2013

Seksuaalisen vallankumouksen raunioilla


Seksuaalinen vallankumous tarkoittaa läntisissä kulttuureissa 60-luvulla alkunsa saanutta kehitystä, joissa vanhoilliset seksiä rajoittaneet traditiot korvautuivat moderniin yhteiskuntaan paremmin soveltuvilla käytänteillä. Ihmisen kehon vapauttaminen auttoi homoseksuaaleja ihmisiä tulemaan julkisuuteen ja edisti eri rotujen välisiä avioliittoja, jotka olivat Yhdysvaltojen muutamissa osavaltioissa kiellettyjä 60-luvulle asti. E-pillereiden ilmaantuminen edisti naisen asemaa antaen heille mahdollisuuden vaikuttaa ratkaisevasti omaan raskauteen, jolloin esiaviollisen seksin harrastaminen ei välttämättä tarkoittanut opiskelujen tai työuran lopettamista. Ihmisistä tuli keskimäärin seksuaalisesti kokeneempia ennen myöhemmin tapahtuvaa "vakavaa" parisuhdetta.

Siinä missä seksuaalinen vapautuminen ratkaisi monia yksittäisten ihmisten ongelmia, se synnytti puitteet paljon laajemmille yhteiskunnallisille ongelmille. Siinä missä seksuaalisuus oltiin nähty vuosisatojen ajan ihmisen lisääntymiseen liittyvänä toimintona (ns.perheensisäisenä), kehittyi siitä enemmänkin suorituspainotteinen rituaali, jonka avulla ihmisiä voidaan asettaa uudenlaiseen hierarkiaan sen perusteella, kuinka suuri todennäköisyys hänellä on harrastaa seksiä. Vaikkakin miespuoleisen väestön jakaminen alfa,beta ja omega- luokituksiin ei täytä tieteellisyyden määritelmiä, on seksuaalisella markkina-arvolla myös tieteellisiä näyttöjä. Vaikka lukuisissa kyselytutkimuksissa miehet näyttävän omistavan enemmän seksipartnereita mitä naiset, on seksin jakautuminen äärimmäisen polarisoitunutta. Miehet omaavat selvän yliedustuksen niin aikuisissa neitsyeissä kuin myös yli 50 partneria omaavissa, naisten jäädessä yleensä näiden kahden ääripään välimaastoon. Kyselytutkimuksissa tulee myös muistaa se, että naiset yleensä vähättelevät partnereidensa määrää samalla kuin miehet tietoisesti liiottelevat niitä.

Seksuaalisen kanssakäynnin ulkopuolelle jääminen altistaa myös muille ongelmille sosiaalisissa suhteissa, mihin voidaan lukea huono itsetunto, ympäröivien ihmisten kunnioituksen puute ja yhteisöstä syrjäytyminen. Tuhannet nuoret miehet eivät enää kykene toimimaan koventuneessa kilpailussa, jossa heitä on toivoton ylitarjonta nuoriin naisiin nähden. Siinä missä vakaan talouden tarjoaminen saattoi aiemmin riittää parisuhteen muodostumiselle, on nykyisissä vaatimuksissa enemmänkin kyse talouden ulkopuolisista asioista, kuten miehen ulkonäöstä, itsevarmasta luonteesta ja karismasta. Taloudelliset puolet mielletään tärkeiksi yleensä vasta 30 ikävuoden jälkeen, jolloin perheen perustaminen alkaa olemaan naisille ajankohtaisempi asia. Tämä vuosikymmenen aukko seksuaalisessa kanssakäynnissä aiheuttaa kuitenkin monessa miehessä niin suuria katkeruuden tunteita, etteivät he palaa osaksi pariutumismarkkinoita. Samaan aikaan nuorten sinkkunaisten määrä kasvaa suhteellisesti vuodesta toiseen.

Dr. Baumeister explained that today’s human population is descended from twice as many women as men. Maybe 80 percent of women reproduced, whereas only 40 percent of men did

Polarisoidun pariutumismarkkinoiden suurimpana puutteena voidaan nähdä avioliittojen määrän ja kyseisen instituution arvostuksen väheneminen ja siitä johtuva syntyvyyden romahtaminen. Yhteiskunnan kannalta ehdoton minimi väestön huoltosuhteen ylläpitämiseksi on 2,1 lasta jokaista naista kohden, joka on kuitenkin paljon enemmän kuin suurimmassa osassa länsimaita. Ihmiset menevät keskimäärin harvemmin naimisiin, eroavat useammin, omaavat pienemmän lapsimäärän samaan aikaan kun yhä useampi ihminen syrjäytyy kokonaan pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle. Nykyisin länsimaat pyrkivät kompensoimaan lapsettomuuttaan maahanmuutolla, joka yleisimmin kohdistuu seksuaalisen vallankumouksen ulkopuolisiin maihin. Miesvaltaisista ja yhteisöllisistä kulttuureista saapuvat ihmiset harvemmin sopeutuvat kalmanhajuiseen länsimaiseen kulttuuriin, jolloin väestörakenteen muuttuessa myös olemassa oleva kulttuuri muuttuu. On todennäköistä että länsimainen kulttuuri tulee tulevaisuudessa korvautumaan dynaamisemmalla, voimakkaammalla ja aggressiivisemmalla kulttuurilla.

Seksuaalisen vallankumouksen ongelmat eivät rajoitu pelkästään alhaisempaan syntyvyyteen ja pariutumismarkkinoiden häviäjiin. Siinä missä rajoittavien traditioiden katoaminen luulisi edistävän ihmisten välistä keskinäistä kunnioitusta, on lopputulos kuitenkin toinen. Amerikkalaisissa kyselytutkimuksessa on huomattu että naiset ovat nykyään keskimäärin vähemmän onnellisia kuin heidän 60-luvulla eläneet kanssasisaret, jonka yhtenä syynä voidaan pitää vakaan avioliiton katoamista. Naiset arvostavat edelleen miehiä yleisemmin turvallisuutta, stabiiliutta ja ennalta-arvattavuutta, joita stereotyyppinen ydinperhe kykeni tarjoamaan. Avioliiton kannatus on taasen miesten keskuudessa laskenut vuodesta toiseen, sillä se ei sanottavasti tarjoa miehelle enää mitään hyötyä. Perinteistä avioliittoa vastustaa nykyisin äänekkäimmin yhdysvaltalainen MGTOW-liikehdintä, joka pyrkii edistämään miesten riippumattomuutta naisista, avioliitosta  ja yhteiskunnasta. MGTOW-liikkeen mukaan nykyiset länsimaiset yhteisöt ovat säilyttäneet kaikki perinteiset miesten velvollisuudet ilman perinteisiä oikeuksia, jolloin miesten tulisi tietoisesti pyrkiä taistelemaan näitä rooliodotuksia vastaan. Nykyinen länsimainen kulttuuri on siten muuttanut miehestä ja naisesta toistensa kilpailijoita, eikä kumppaneita.

Tämän sukupuolten välisen jännitteen voidaan nähdä ruokkivan myös muita negatiivisia lieveilmiöitä, joihin voidaan lukea ainakin tekaistut raiskaussyytteet ja seksuaalinen häirintä. Ihmisistä on muuttunut tietyssä mielessä hyvin tarkkaavaisia ja hauraita, vaikka teoriassa seksuaalisen vapautumisen tulisi johtaa henkilökohtaisen vastuun kasvamiseen. Tekaistut syytökset ovat varsinainen ongelma etenkin Espanjassa, missä tekaistuja syytteitä on 3/4 kaikista tapauksista ja niitä sovelletaan usein huoltajuuskiistojen aikana. Tämän kaltaisten syytösten vaikutus miesväestön haluun sitoutua parisuhteeseen, saati avioliittoon on varmasti suuri. On myös omituista että samaan aikaan kun länsimaalaiset naiset arvostavat miehiä enemmän vakaata parisuhdetta, he ovat 80% erotapauksissa eroava osapuoli.

Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka länsimaalainen kulttuuri ratkaisee itse aiheuttamansa ongelman.

Tuukka KuruEi kommentteja:

Lähetä kommentti