Sivun näyttöjä yhteensä

torstai 18. huhtikuuta 2013

Uusi maailmanjärjestys on jo täällä

Päädyin pari päivää sitten katsomaan Thriven, joka on viimeisin tunnetuista salaliitto-aiheisista elokuvista Zeitgeist-sarjan ja Alex Jonesin tuotannon lisäksi. Näennäisistä painotuseroista huolimatta jokainen jokainen liikehdintä uskoo "Uuteen maailmanjärjestykseen", joka kuvataan usein tulevaisuudessa tapahtuvana pienen valaistuneen eliitin johtamana dystopiana, jossa vallitsee täydellinen platonilainen pyramidimainen järjestys.

Uuden maailmanjärjestyksen tekijät vaihtelevat eri teorioissa. Zeitgeist ja Thrive ovat  näennäisessä talouskritiikissä selvästi vasemmistolaisia liikehdintöjä, jotka näkevät platonilaisen valtion syntyvän kapitalistisen järjestelmän tuloksena. Molemmat liikehdinnät uskovat oligarkisten pankkiirisukujen ajavan valtiot sotiin toisiansa vastaan, jotta pankkiirien oma vaikutusvalta pääsisi leviämään globalisaatiota vastustaviin kansallisvaltioihin. Tämän teorian mukaan pankkiirit ovat Yhdysvaltain ja Israelin hallituksen kanssa valmiita tappamaan tuhansia viattomia ihmisiä erilaisissa "false flag"-iskuissa, jotta yleinen mielipide saataisiin ohjattua tukemaan pienen eliitin vallanhimoisia suunnitelmia. Kaiken tämän juonittelun lopputuloksena nähdään pankkiirien ja poliittisen eliitin hallitsema tyrannia, jota ylläpitävät siruja ihon alla kantavat vaatimattomat työläiset. Osittain ihan järkeenkäyvän teorian uskottavuutta syö kuitenkin tieto siitä, että kaikista lähimmät oikean elämän esimerkit NWO:n kaltaisista yhteiskunnista löytyy edesmenneestä Neuvostoliitosta ja nykyajan Pohjois-Koreasta.

Alex Jones painottaa elokuvissaan enemmän illuminatia, ja näkee "Uuden maailmanjärjestyksen" vuosituhansia vanhana ihanteena, jonka juuret ajoittuvat Aleksanteri Suuren aikaan. Jonesin mukaan illuminaattien käytännön työ alkoi Napoleonin sotien aikana, jolloin muutamat johtavat pankkiirisuvut alkoivat enemmissä määrin kasvattamaan omaa taloudellista ja poliittista valtaa. Sangen hämärien esimerkkien avulla Jones luo "illuminaateista" vuosisatoja pitkän jatkumon, joka yhdistää ensimmäisen ja toisen maailmansodan, yhdysvaltalaisen eugeniikan, Stalinin puhdistukset, keskitysleirit, holodomorin, atomipommit ja Kiinan suuren harppauksen kaikki osaksi samaa illuminaattien suunnitelmaa, jossa pyritään tuhoamaan eliitin mielestä turhat ihmiset tulevan maailmanhallituksen tieltä. Se asia, mikä jäi allekirjoittaneelle epäselväksi oli se, miksi kyseiset illuminaatti-valtiot sotivat niin monta vuotta toisiansa vastaan? Oliko siinä kyseessä vain valtava "false flag", jolla yritettiin saada kansallisvaltiot riippuvaisiksi kansainvälisistä kauppakomissioista ja erinäköisistä uusista ylikansallisista unioneista (jotka tietenkin ovat pahojen illuminaatti-juutalaisten omistamia)?

Uutta maailmanjärjestystä vastustavat myös kristityt fundamentalistit ja valkoiset nationalistit, jotka ovat kyseisen salaliittoteorian vanhimpia kasvattajia. Kristityt uskovat uuden maailmanjärjestyksen olevan saatanallinen peto, jota Johanneksen ilmestys käsittelee. Tämä saatanallinen järjestelmä pitää sisällään vapaan seksuaalisuuden, banalismin, huumausaineet ja narsistisen ihmiskuvan, joka pyrkii tuhoamaan kristityt perheet ja raamatulliset arvot. Ainoa keino vastustaa pedon henkeä on eristäytyä ympäröivästä yhteiskunnasta, joka on synnyttänyt varsinkin Yhdysvalloissa fundamentalistisia yhteisöjä suurten metropolien ulkopuolelle. Suomessa tätä kristillistä vastarintaa edustaa ehkä parhaiten Jouko Piho.

Valkoisten nationalistien (esim David Duke) mielestä Uusi maailmanjärjestys edustaa juutalaisten/vasemmistolaisten ylläpitämää massamaahanmuuttoa, jossa valkoisten syyllisyydentunnetta hyväksikäyttäen läntisiin maihin tuodaan massoittain muslimeita ja afrikkalaisia, joiden tehtävänä on tuhota valkoinen rotu. Valkoiset nationalistit uskovat juutalaisten vihaavan valkoisia ihmisiä näiden voimakkuuden, rehellisyyden ja oikeudentajun takia, jotka tekevät heistä vaikeasti hallittavia. Tässä salaliittoteorian valkoisessa versiossa painotetaan enemmän juutalaisuutta ja Israelia, kuin pankkien solmimaa monopolia, mutta teorian ydin on hyvin samanlainen.

Aiheeseen liittyvät salaliittoteoriat ovat kiehtovia, ja henkilökohtaisesti suhtaudun salaliittoteorioihin varautuneen myötämielisesti. Edellä mainitut liikehdinnät omaavat kuitenkin suuren yhteisen puutteen, joka on puhtaan sattuman puuttuminen teoriasta. Kyseiset liikehdinnät uskovat jokaisen epämiellyttävän tapauksen olevan osoitus salaisen ryhmän x tietoisesta toiminnasta, jolloin päädytään välillä hyvin äärimmäisiin loogisiin ratkaisuihin. Koomisimpina esimerkkeinä näistä äärimmäisyyksistä ovat mm. "aukkojen juutalainen", David Icken opetukset reptiliaaneista ja Alex Jonesin illuminaattijahti. Ihmisen erehtyväisyyden tiedostaminen tässä asiassa helpottaa suuresti eheän ja järkevän maailmankatsomuksen muodostumista, näin Hanlonin partaveistä lainaten "älä koskaan laske pahuuden tiliin sitä, minkä voi selittää silkalla tyhmyydellä".

Teorioiden loogiset aukot eivät kuitenkaan poista uhkakuvan vakavuutta, sillä mielivaltaan ja tyranniaan perustuvat totalitaristiset järjestelmät ovat aina mahdollisia. Yksilön kannalta ylikansalliset hallinnot ovat aina huono vaihtoehto, sillä se rajoittaa tehokkaasti yksilön vaikuttamisen mahdollisuuksia. Euroopan unionin esimerkiksi jatkuvasti lisätessä kansalaistensa valvontaa, säännöstelyä ja vasemmistolaista aivopesua, jää toisinajattelijan ainoaksi mahdollisuudeksi joko alistua tai muuttaa kokonaan Euroopan ulkopuolelle. Teoreettisessa maailmanhallituksessa tätä mahdollisuutta ei olisi ollenkaan, jolloin mikään ei estäisi maailman muuttamista tyranniaksi. Tämä ei tarkoita sitä, että kansallinen valtio olisi aina parempi vaihtoehto, mutta laaja kirjo erilaisia valtioita lisää aina ihmisten valinnan mahdollisuuksia. Tämä on se syy, miksi vastustan yhtenäisen Euroopan ihannetta.

NWO:n kaltaiseen dystopiaan on myös helppo ajautua puolivahingossa "edistyksen" nimissä. Koen, että nykyinen kehitys esimerkiksi asenteissa yksityistä aseenomistusta, ydinperhettä, uskontoa, miesten ja naisten välistä suhdetta,  omaa kansallisuutta ja kansallista kulttuuria kohtaan ruokkii yksilöiden välistä epäluottamusta ja luo täten suuren todennäköisyyden NWO:n kaltaiselle dystopialle. Tarpeeksi häikäilemättömän ryhmän on helppo muodostaa rautainen ote sellaisesta kansakunnasta, joka on henkisesti mätä, pirstaloitunut ja pelokas. Tämän kaltainen yhteiskunta ei kykene puolustamaan yksilön vapauksia kollektivistisia liikehdintöjä vastaan. Tämän kehityksen loogisena huipentumana on Neuvostoliiton tai Natsi-Saksan kaltainen yhteiskunta.

Tietyssä mielessä elämme jo uutta maailmanjärjestystä.

http://www.youtube.com/watch?v=y3qkf3bajd4

Tuukka Kuru


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti